" />
 
 
  ภาพกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 ...

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ... [เพิ่มเติม]
  Update : 20 พฤษภาคม 2558
 
  ประมวลภาพผลงานดีเด่นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ...

ประมวลภาพผลงานดีเด่นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของครูและนักเรียน ... [เพิ่มเติม]
  Update : 20 พฤษภาคม 2558
 
  รางวัลความภาคภูมิใจ หนึ่งแสนครูดีประจำปี 2557 ...

กิจกรรมมอบรางวัลความภาคภูมิใจ หนึ่งแสนครูดีประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ... [เพิ่มเติม]
  Update : 20 พฤษภาคม 2558
 
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
web log free  

 
© Copyright ธรรมะสวัสดี   สอนโดย : ครูกรรณิการ์ แก้วนอก
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ.พล  จ.ขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | อีเมล์ : kaekkikkujung@hotmail.com